BlogEkonomi

Türkiye’de Ekonomik Kriz Varsa Restoran ve Kafeleri Kim Dolduruyor?

Türkiye ekonomisi üzerine yıllardır önemli analizler yapan Dr. Mahfi Eğilmez, son yazısında ülkedeki ekonomik krizin varlığını ve bu krizin restoran ve kafelerdeki kalabalıklarla nasıl çeliştiğini ele aldı. Eğilmez, TÜİK’in 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri’ni kullanarak, ekonomik krizin farklı bakış açılarına göre nasıl algılandığını detaylandırdı.

Ekonomik Kriz Var mı?

Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blogunda ve sosyal medyada paylaştığı analizlerde, Türkiye’de ekonomik krizin varlığı konusundaki farklı görüşleri inceledi. Eğilmez’in yazısında dikkat çektiği noktalar arasında, krizin toplumun hangi kesimlerinde nasıl algılandığı ve gelir dağılımının bu algıya nasıl etki ettiği bulunuyor.

Restoran ve Kafelerdeki Kalabalık

Eğilmez, restoran ve kafelerin doluluğu üzerinden yapılan kriz tartışmalarına da değiniyor. Bir kesim, lokantaların ve kafelerin doluluğunu, trafikteki yoğunluğu göstererek ekonomik krizin olmadığını savunurken, diğer bir kesim ise bu yerlerdeki kalabalığın toplumun sadece belirli bir kesimini yansıttığını ve geniş bir kesimin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtiyor.

TÜİK 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri

TÜİK’in 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri, Türkiye’de gelir dağılımının ne kadar dengesiz olduğunu gözler önüne seriyor. Eğilmez, bu istatistikleri kullanarak, Türkiye’nin 2022 yılı GSYH’sinin yarısının en yüksek gelir elde eden yüzde 20’lik kesim tarafından paylaşıldığını vurguluyor. Bu grup, kişi başına 26.453 dolar gelir elde ederken, geri kalan yüzde 80’lik kesimin kişi başına düşen geliri ise 6.668 dolar.

Kaynak:mahfiegilmez.com

Krizden Etkilenmeyenler

Türkiye’de yaklaşık 17,1 milyon kişi, ekonomik krizden etkilenmiyor. Bu kesim, restoran ve kafelerde harcama yapabilen, trafikte lüks araçlarıyla görülen kişilerden oluşuyor. Eğilmez, bu durumu şöyle özetliyor: “Yaklaşık 25 milyon kişi krizden fazla etkilenmezken, geri kalan 60 milyon kişi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor.”

Arjantin ile Karşılaştırma

Eğilmez, Türkiye’nin ekonomik durumunu Arjantin ile de karşılaştırıyor. Arjantin’de de benzer bir gelir dağılımı sorunu bulunuyor. 2022 verilerine göre, Arjantin’in GSYH’sinin yüzde 47’si en zengin yüzde 20 tarafından paylaşılıyor ve bu kesimin kişi başına geliri 32 bin dolar. Türkiye’de Gini katsayısı 0,43 iken, Arjantin’de bu oran 0,42. Her iki ülke de gelir dağılımındaki dengesizlikler ve bunun toplum üzerindeki etkileri bakımından benzerlik gösteriyor.

Sonuç

Türkiye’de ekonomik krizin varlığı veya yokluğu, hangi gelir grubunda olduğunuz ve olaylara bakış açınıza göre değişiyor. Eğilmez, ekonomik krizin toplumun geniş bir kesimini etkilediğini, ancak gelir dağılımının üst dilimlerinde yer alanların bu krizden etkilenmediğini belirtiyor. Gelir dağılımındaki bu adaletsizlik, hem Türkiye’de hem de benzer ekonomik koşullara sahip diğer ülkelerde toplumun farklı kesimlerinin krize karşı farklı tepkiler vermesine neden oluyor.

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün